etiket etiket etiket etiket etiket etiket
Etiketin Tarihçesi

İlk Etiketler; 15. Yüzyılda ürünlerin içindekilerin ve hatta üreticisinin kim olduğunu belirlemek için kapların üzerine yapıştırılmasıyla ortaya çıkmıştır. İlaçların etiketlenmesi bu ayni peridoda kadar döner; bunlar genellikle el yazısıydı ve genellikle her bir şişeyi birbirinden ayırmak için kullanılırdı. 1.700'lerden itibaren genel ilaçlar için baskılı etiketler kullanılmaya başlanmıştı. Basılan ilk şarap etiketleri ayni zamanlarda İtalya'da kullanılmaya başlanmıştı. 1756'da  Portekiz şarabi ve 1755'te alman şarabi vardı. Kağıt yapımcıları baskılı etiketleri kullanan belki de ilklerdi. Biliniyor ki alman kağıt yapımcısı Bernhardt 1550 yıllarında kağıt etiketleri kendi ürünlerini diğerlerinden ayırmak ve  böylece rekabetten ayrı kalmak için kullanıyordu.

Etiketin fonksiyonu gelişmelerle birlikte değişmeye başladı ve bu değişiklikler  baskı tekniğini doğurdu. Bu dönemde etiket kullanımındaki   amaç; paket, balya ve fıçı gibi taşıyıcıların içeriklerini tanımlamaktı. Bunları bir kaç kişi okumaktaydı bu yüzden  etiket yazılım dünyasındaki ve haberleşmedeki başka yaklaşımlar zaman kaybına yol açacaktı. Bu dönemde daha çok ilaçların tanıtımına ağırlık verildi çünkü amaç karşılaşılabilinecek tehlikeleri önlemekti ve asil gerçek şuydu ki; ilaçları  kullananlar çoğunlukla okumayı bilen insanlardı.

Talep ile birlikte rekabet ve rekabet ile birlikte çekicilik ve romantizm geldi. amaç, ürünü diğerlerinin arasında öne çıkarmak ve dikkat çekmek idi. Amaçlanan etiket satışı yeni bir şey değildi tam tersine 1800'lü yılların sonundan beri yaşanmaktaydı. Baskı teknolojisinin gelişmesiyle birlikte ortaya çıkan yenilikler etiket dizaynının bir parçası olarak iyi illüstrasyonlar  yapma  ihtiyacı doğurdu. Etiket satışına bu yaklaşım ilk yardim gibi geldi.bu safhanın bir parçası olarak satış faktörleri üretimin değerini arttırmayı amaçladı ve bu yüzden satışlara destek oldu. Bu, çifte  kullanım için dizayn ediliş kaplarla yada etikete özendiriciler ekleyerek gerçekleştirildi. Tahta, seramik veya camdan yapılan saklama kapları, içindekiler tüketildiğinde evde kullanılmak üzere düzenlenmişti.

Victorian'lar (1837-1901) koleksiyoncu  insanlar olarak etiketlerin kullanıldıktan sonra kesilerek bir defterde saklanması fikrini getirdiler. O zamanlar bu sadece çocuklara hitap eden bir düşünce değildi ayrıca da pek çok yaş grubundan insan bunlarla yakından ilgileniyordu. Etiketlerde belirtilen  faktörler daha fazla para kazandırarak insanları motive ediyordu. Günümüzde kullanılanlardan pek farklı olmayan  bir çeşit promosyon yöntemiydi.1950'lerde gelişen pazarlama yöntemleri ve market anlayışı etiketlemeyi gerçekten de promosyon aracı haline getirdi. Raflarda yerini alan her bir ürün alicisinin dikkatini çekmek için çekici etiketlere bürünmeye başlamıştı. Bu trend uzun süre devam etti ve kullanılan yada satılmaya çalışan her bir madde endüstri sitesinde yerini aldı.

Etiketlemedeki tüm gelişmeler alıcının ilgisini çekmek yada belli bir ürünü satmak için değildi. Bu konudaki kanunların ilk ortaya çıkışı etiket basımı için uygun olan ortamı gerçekleştirmek değil tüketiciyi korumaktı.ürünün her safhası; kutusu, etiketi ve son olarak boş kutu 1970'de gelişmeye başlayan yerel, ulusal ve uluslararası yasalar çerçevesinde korunmaya başlandı. Pek çok örnekte etiketler yasal ve estetik istekleri karşılamak için çok çeşitlerde etiketlendi. Diğer  örneklerde etiketler ürüne kanunun isteklerini karşılamak için yapıştırıldı. Yasalara göre bir süre sonra mevcut etiketlerin süreleri doldu ve yeniden basılmaları gerekti.